Get Adobe Flash player

Archiwum

Ciekawe strony

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj22694
mod_vvisit_counterWczoraj35697
mod_vvisit_counterW tym tygodniu58391
mod_vvisit_counterW zeszłym tygodniu201722
mod_vvisit_counterW tym miesiącu602967
mod_vvisit_counterW zeszłym miesiącu827064
mod_vvisit_counterRazem43819970

Naszą witrynę przegląda teraz: 256 gości, 4 bots 
Your IP: 54.224.18.114
Today: Lis 20, 2017

KLUB WOLONTARIUSZA

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna i świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.

Motto Szkolnego Koła Wolontariatu: „Lepiej jest dawać niż dostawać”

Współpraca: W pełni dbać o sprawy cudze może tylko ten, kto jest usposobiony życzliwie względem podopiecznych. - T. Kotarbiński

Odpowiedzialność: Żyj tak, aby twoim znajomym zrobiło się smutno, gdy umrzesz. – J. Tuwim

Lojalność: Wolność czynu leży w nas i nie może być nadana. - S. Żeromski

Optymizm: Pesymista to optymista z praktyką życia. Optymista to pesymista, który wziął się do roboty. - M.Niewalda

Nadzieja: Któż by kiedykolwiek w tym życiu mógł żyć, mieć nadzieję i dążność, gdyby przestrzeń nie była napełniona miłością. - R. Tagore

Tajemnica: Największym urokiem świata jest urok drugiego człowieka.

Akceptacja: Gdyby każdego traktować, jak na to zasługuje, któżby uniknął chłosty? - W. Shakespiere

Radykalizm: Jedyna godna rzecz na świecie: twórczość, a szczyt twórczości to tworzenie samego siebie. - L. Staff

Integracja: Miłość to samotność, co łączy najbliższych. - ks. J. Twardowski

Autentyczność: Nie ma większej władzy ni mniejszej, niż władza nad samym sobą. - Leonardo Da Vinci

Tolerancja: Własne cierpienia uczą, że nikomu nie należy robić żadnej przykrości.

 


REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

 

W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W TARNOWCU

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Szkolne Koło Wolontariatu jest organizacją młodzieżową działająca na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu pod nadzorem Dyrekcji i włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno - opiekuńczo - wychowawczą prowadzoną przez Szkołę i związane z nią organizacje lokalne i pozarządowe.

§ 2. Opiekę nad Kołem sprawuje wyznaczony przez Dyrekcję Szkoły nauczyciel, który czuwa nad tym, by działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Koła oraz prowadzi pracę formacyjną członków Koła.

§ 3. W sprawach organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje nauczyciel – Opiekun Koła - zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły: dr Grażyna Potępa

ROZDZIAŁ II: CELE, ZADANIA

§ 4. Zadania Koła wynikają z uniwersalnej idei pomocy bliźniemu, która powinna być praktykowana w stosunku do każdego człowieka w potrzebie, bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość, czy rasę. Koło w swojej działalności kładzie także nacisk na współtworzenie na terenie Szkoły oraz wśród społeczności lokalnej nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Są to w szczególności:

1) uwrażliwienie na ludzką biedę i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego,

2) rozeznawanie potrzeb w najbliższym środowisku, szkole i organizowanie pomocy,

3) stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje,

4) działanie na rzecz środowiska lokalnego,

5) współdziałanie z innymi organizacjami młodzieżowymi, pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, działającymi na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

6) popularyzowanie zasad aktywności obywatelskiej, promowanie działalności społecznej organizacji pozarządowych, praca na rzecz społeczności lokalnych.

§ 5. Zadania, o których mowa w § 4 Koło realizuje poprzez :

1) organizowanie akcji charytatywnych

2) udział w kwestach, zbiórkach ofiar i darów organizowanych przez inne organizacje lub, za zgodą Dyrektora Szkoły, pod nadzorem opiekuna Koła,

3) włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczych i wychowawczych oraz podejmowanie posług na rzecz osób potrzebujących opieki w domach,

4) pomoc w organizacji imprez szkolnych,

5) pomoc w działaniach Szkoły oraz współpracujących z nią organizacji mających na celu promowanie idei aktywności obywatelskiej oraz działalności na rzecz środowiska lokalnego.

ROZDZIAŁ III: CZŁONKOWIE KOŁA

§ 6. Członkiem Koła może być uczeń II klasy Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu, który w pierwszej klasie Gimnazjum uzyskał wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania. Ilość członków Koła ustala się na 20 uczniów (chyba, że Dyrektor szkoły lub Opiekun Koła zdecydują inaczej).

§ 7. Wolontariusz realizuje cele i przestrzega założeń programowych S K Wolontariatu. Punkty za pracę w Klubie może otrzymać uczeń, który pracował w ciągu całego roku szkolnego w sposób ciągły, systematyczny i potwierdzi to odpowiednim zaświadczeniem.

§ 8. Członkowie mają obowiązek:

1) dążyć do urzeczywistnienia w sobie ducha wolontariusza, który niesie pomoc zawsze tam, gdzie sytuacja tego wymaga;

2) wykonywać prace na rzecz Koła wskazane przez Opiekuna i prace podejmowane przez Koło;

3) uczestniczyć w zebraniach Koła, troszczyć się o jego rozwój.

§ 9. Zadania wolontariusza:

  1. niesie pomoc innym bezinteresownie i bezpłatnie,
  2. wykonuje swoją pracę rzetelnie i uczciwie,
  3. szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga,
  4. dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy,
  5. wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie nawzajem,
  6. niestosowanie się do regulaminu spowoduje skreślenie ucznia z listy Klubu.

§ 10. Do Szkolnego Koła Wolontariatu uczeń może należeć tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego (dla kandydatów poniżej 18-tego roku życia).

§ 11. Członkostwo w Kole ustaje przez:

1) ukończenie lub zmianę szkoły,

2) dobrowolne wystąpienie,

3) skreślenie przez Opiekuna SKW, oparte na opinii innych wolontariuszy

W działalność Koła mogą włączać się, w razie potrzeby, również sympatycy nie posiadający pełnego członkostwa.

ROZDZIAŁ IV: ORGANIZACJA KOŁA

§12. Szkolne Koło Wolontariatu bezpośrednio podlega Dyrekcji Szkoły, jako organowi powołującemu, który ma prawo wizytowania go oraz kontrolowania jego działalności, po uzgodnieniu z Opiekunem Koła.

§13. W ramach podejmowanych działań Koło stosuje się do ustaleń zawartych w Statucie Szkoły, nad przestrzeganiem którego czuwa Opiekun Koła.

§14. Pracą Koła kieruje Opiekun a do jego zadań należy:

1) planowanie kierunków działalności Koła w danym roku szkolnym, uwzględniając konkretne potrzeby i realne możliwości (np. określenie liczby członków Koła)

2) nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami;

3) inspirowanie członków do podejmowania działań,

4) ustalanie terminu zebrań Koła;

5) reprezentowanie Koła na zewnątrz;

6) stały kontakt z Dyrekcją Szkoły w sprawach wymagających uzgodnienia lub

nieuwzględnionych w regulaminie;

7) proponowanie zmian regulaminu Koła;

8) przedstawienie Dyrektorowi Szkoły sprawozdania z rocznej działalności Koła przed zakończeniem roku szkolnego.

 
Naszą witrynę przegląda teraz 260 gości 
Twoje IP : 54.224.18.114 Host: ec2-54-224-18-114.compute-1.amazonaws.com

Używamy plików cookies, Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki - Wiecej na temat cookies.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information